Clubhuis

Het clubhuis is weer open. Dit geldt voor kantine, kleedkamers en douches. Je moet je je registreren om op het terrein of in het clubhuis te zijn. 


Toeschouwers zijn ook weer toegestaan. Wel dient men zich te registreren. Dat kan op onze website of bij het clubhuis, maar altijd digitaal.


Registreer je thuis. Volg de aanwijzingen van de host op.

         

Op het complex zijn desinfecterende middelen aanwezig. De AED en EHBO-middelen zijn toegankelijk direct links om de hoek in de gang beneden in het clubhuis. 


BIJEENKOMSTEN

Team (ouder) besprekingen

Team (ouder)besprekingen met ouders kunnen weer in het clubhuis plaatsvinden.

 

Wedstrijdbesprekingen

Wedstrijdbesprekingen mogen buiten op het veld.


Commissievergaderingen

Onder voorwaarden kunnen commisievergaderingen plaatsvinden. Dit kan alleen op afspraak en in beperkte groepsgrootte. 

Overige bijeenkomsten worden per geval beoordeeld of ze door kunnen gaan. Het is daarom raadzaam deze vroegtijdig aan te vragen en te bespreken.Let op: buiten het veld en in het clubhuis is 1,5 meter afstand houden verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.