Clubhuis

Het clubhuis blijft voorlopig gesloten. Dit geldt voor kantine, kleedkamers en douches. Ben je 18 of ouder dan moet je je registreren om op het terrein of in het clubhuis te zijn. 


Registreer je thuis. Volg de aanwijzingen van de host op.

        

Wij verzoeken iedereen nog steeds zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan voor de training/bezoek om het toiletgebruik zo veel mogelijk te beperken.

 

Op het complex zijn desinfecterende middelen aanwezig. De AED en EHBO-middelen zijn toegankelijk direct links om de hoek in de gang beneden in het clubhuis. 


BIJEENKOMSTEN

Team (ouder) besprekingen

Team (ouder)besprekingen met ouders kunnen niet in het clubhuis plaatsvinden. Ook niet buiten of voor het clubhuis. 


Wedstrijdbesprekingen

Wedstrijdbesprekingen zijn niet van toepassing aangezien er geen wedstrijden gespeeld mogen worden. 


Commissievergaderingen

Onder zeer strikte voorwaarden kunnen commisievergaderingen plaatsvinden. Dit kan alleen op afspraak en in groepsgrootte van maximaal 2 personen. 

Overige bijeenkomsten worden per geval beoordeeld of ze door kunnen gaan. Het is daarom raadzaam deze vroegtijdig aan te vragen en te bespreken.Let op: buiten het veld is 1,5 meter afstand houden verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar en tellen we sporters tot toeschouwers. Buiten het veld is de groepsgrootte maximaal 2 personen.