corona

Ongeacht de informatie op deze pagina's is het vastgestelde protocol geldend.

Hier proberen we met een onderverdeling verduidelijking te bieden.

De informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Kijk daarom voor elk bezoek of wedstrijd even of je de actuele informatie nog kent.