Clubhuis

Het clubhuis is alleen geopend op wedstrijddagen. Registreer je thuis of op de club (zie toeschouwers en registratie). Volg de aanwijzingen van de host op. Wil je een  consumptie of zitplaats dan legt de host uit hoe dat in zijn werk gaat.

 

De kantine heeft alleen nog zitplaatsen. Doordat deze op 1,5 meter uit elkaar moeten liggen zijn dat er slechts 34. Wil je een zitplaats, vraag dit dan bij de host aan.   

 

Op de tribune zijn alleen zitplaatsen. Het is niet toegestaan op de tribune te staan. Wil je gebruik maken van een zitplaats op de tribune dan gelden dezelfde regels als voor de kantine. Aanvragen bij de host en afgeven naam. Wil je langs het veld staan dan zoek je zelf een plekje. Hierbij hou je in elk geval 1,5 meter van iedere toeschouwer afstand.  De staanders van het veldhekwerk staan ca. 2 meter uit elkaar. Het is voor bezoekers niet toegestaan om binnen 10 meter van de dug-outs te komen.

 

In de kantine is een routing aangeduid met geelzwarte tape en kettingen. Volg deze route voor  het bestellen en afrekenen van je bestelling. Bij het afhaalpunt kun je je bestelling afhalen. Laat één persoon de bestelling doen en ophalen zodat we zo weinig mogelijk bewegingen in het clubhuis krijgen.

 

Er zullen momenten zijn waarop er geen zitplaats beschikbaar is. Dit kan bij drukte, maar ook omdat er een teamlunch plaatsvindt of gaat plaatsvinden. We hebben net genoeg zitplaatsen voor een teamlunch. Op dat moment zijn er dus geen plaatsen meer beschikbaar voor andere bezoekers.


Wij verzoeken iedereen nog steeds zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan voor de training/wedstrijd/bezoek om het toiletgebruik zo veel mogelijk te beperken.

 

Op het complex zijn desinfecterende middelen aanwezig. De AED en EHBO-middelen zijn toegankelijk direct links om de hoek in de gang beneden in het clubhuis. 


BIJEENKOMSTEN

Team (ouder) besprekingen

Team (ouder)besprekingen met ouders kunnen niet in het clubhuis plaatsvinden. Ook niet buiten of voor het clubhuis. 


Wedstrijdbesprekingen

Wedstrijdbesprekingen kunnen in de kleedkamers plaatsvinden, maar bij voorkeur doe je dat op het veld.  We adviseren dan ook dit op het veld te doen of op de inloopgrasstroken naast de velden. Voor senioren geldt dat men ook hierbij 1,5 meter afstand moet aanhouden.


Commissievergaderingen

Onder voorwaarden kunnen commisievergaderingen plaatsvinden. Dit kan alleen op afspraak. 

Overige bijeenkomsten worden per geval beoordeeld of ze door kunnen gaan. Het is daarom raadzaam deze vroegtijdig aan te vragen en te bespreken.


Nazit voor junioren 

Ranja is beschikbaar voor elke team. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit op en neemt het mee naar de teambanken.  Drink vooral ranja met de tegenstander maar voorkom dat de teams door elkaar gaan zitten. Gezamenlijk ranja drinken is vrijwillig!


Nazit voor senioren
Seniorenteams mogen na de wedstrijd uiteraard nog nazitten. Let op: buiten het veld is 1,5 meter afstand houden verplicht. Een vertegenwoordiger van het team haale een rondje en neemt dezemee naar buiten. Het team mag zittend op de teambanken of staand daar omheen de nazit houden. We halen bij voorkeur geen 2e ronde en ook niet meerdere rondjes ineens. We houden de nazit kort. Helaas is er, ivm de coronaregels, geen ruimte voor een teamhap. Ook niet als die zelf meegebracht wordt.