Corona & routing

Trainingen

Kom als lid bij voorkeur op de fiets. Wanneer dit niet mogelijk is en de speler gebracht wordt, worden kinderen afgezet op de kiss and ride plaats. Bij trainingen is het niet de bedoeling dat de ouders mee het complex op gaan. Hierop maken we een uitzondering voor ouders van nieuwe leden tot 10 jaar. Deze mogen de eerste keer mee om hun kind naar het veld te begeleiden. Wel moeten deze ouders zich dan registreren (zie registratie).Wedstrijden

Op zaterdag en zondag zal de directe doorgang zoals je die hierboven ziet zijn afgesloten met een lint of ketting. Iedere bezoeker wordt dan bij de ingang ontvangen door een host. Deze is herkenbaar aan een blauw hesje. De host checkt of je geregistreerd bent en wijst op de geldende regels.

Vervolgens ga je of via het clubhuis of via het hek naar de wedstrijdvelden.