Integraal commissieoverleg

dinsdag 21 mei 2019   |   20:00 - 23:00   |   Bardeel clubhuis,Loungedeel clubhuis
Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met elkaar terugblikken op hetgeen er in de afgelopen maanden is gerealiseerd, o.a. op het gebied van technisch beleid, financiën/contributie, kleding, kantine en gastvrijheid en sponsoring (opbrengsten acties/club van 100). Ook vinden wij het belangrijk om te horen wat er in de diverse commissies speelt en welke ideeën er leven om zaken te verbeteren. Dit ook met het oog op de komende ALV op 4 juli a.s. en natuurlijk de aanloop naar en voorbereidingen op ons lustrumjaar. 

We richten de uitnodiging aan de voorzitters van de commissies, maar net als bij de vorige bijeenkomst zijn ook andere commissieleden van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
 

Hoofdsponsor

NIX18

NIX18