Bestuur Sep
21

Inning contributie seizoen 2022-2023

Nieuws afbeelding

De penningmeester en accountant zijn op dit moment druk met het opstellen van de contributiefacturen voor het seizoen 2022-2023. De (eerste termijn van de) contributie zal binnenkort worden geïnd. We willen je daarom vragen van onderstaande informatie kennis te nemen. 

 

Algemene ledenvergadering

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 juli zijn door de vergadering diverse besluiten genomen met betrekking tot de contributie. Informatie over en de hoogte van de contributie voor dit seizoen kun je op onze website en eerdere berichtgeving terugvinden. 


Nieuw is de toeslag voor het slottoernooi voor de F- en E jeugd. Dit toernooi is een verplicht onderdeel van de competitie en iedere speler wordt verwacht hier aan mee te doen. De inning van de bijdrage van € 5,- wordt op de eerste factuur van het seizoen verrekend.
 

Automatische incassoronde / contributiefacturen

HVA heeft de mogelijkheid om de contributie automatisch te laten incasseren. Bij leden die reeds gebruik maken van deze mogelijkheid zal de contributie rond de volgende data automatisch worden geïncasseerd:

 

Voor de veldcontributie: 

  • 1e termijn: 1 oktober 2022;
  • 2e termijn: 3e week december 2022;
  • 3e termijn: 1 maart 2023;
  • 4e termijn: 1 mei 2023

Voor de zaalcontributie: 

 

  • 1 december 2022

 

Leden die (nog) geen gebruik maken van de automatische incasso zullen op bovenstaande data een contributiefactuur ontvangen met het verzoek deze binnen 30 dagen te voldoen. 

 

Bij stornering van een automatische incasso en het niet tijdig betalen van een factuur ontvangt het betreffende lid een aanmaning inclusief een opslag van € 5,- voor administratiekosten. 

 

Let op: betaal op tijd

Een maand na verzending van de contributiefactuur ontvangt ieder lid, waarvan de contributie nog openstaat, een aanmaning inclusief een opslag van € 5,- voor administratiekosten. Wanneer de contributie ook na de eerste aanmaning niet binnen veertien dagen is betaald, zal na deze veertien dagen opnieuw een aanmaning gestuurd worden. 

 

Let op: betaal de tweede aanmaning op tijd (binnen zeven dagen) want als de openstaande contributie ook dan niet op tijd wordt voldaan, heeft het bestuur het recht om het betreffende lid te schorsen voor het spelen van wedstrijden totdat de contributie is voldaan. Het meedoen aan trainingen is dan wel toegestaan.

 

Uitzonderingen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je, om welke reden dan ook, niet in staat bent om de contributie (op tijd) te betalen. HVA vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan hockeyen en dat voornoemde reden hieraan niet in de weg mag staan. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan willen wij graag samen naar een oplossing zoeken. Dus mocht dit voor jou gelden, neem dan contact op met de penningmeester, Marco Streefland, via het volgende e-mailadres: [email protected].