4club.jpg club5.jpg club6.jpg club7.jpg
App Okt
20

Aanmelden voor een bestuursfunctie

Onlangs heb je via de mail informatie ontvangen over de bestuursfuncties die dit najaar vacant komen. Is het iets voor jou? Je kunt nog de hele maand oktober bij onze voorzitter Piet de Lange ([email protected]) je interesse kenbaar maken. Het huidige bestuur gaat de komende weken ook actief mensen benaderen om te polsen of ze een rol in het nieuwe bestuur willen vervullen. Uiterlijk 22 november wil het bestuur een voorstel maken voor de invulling van het nieuwe bestuur en dit tijdens de ALV van 7 december aan alle leden voorleggen.