Bestuur Jul
22

Vanuit de ALV

Nieuws afbeelding

Tijdens de vergadering op 1 juli jl. is tijdens de ALV de begroting goedgekeurd voor het seizoen 2021-2021. De contributie zal het komend seizoen niet worden geïndexeerd, ook als tegemoetkoming naar de leden na twee verloren seizoenen i.v.m. corona.

Wat betreft het technisch beleid zal er het komend seizoen extra aandacht zijn voor de begeleiding en opleiding van onze jonge trainers. Daarnaast zijn ledenwerving en vrijwilligersbeleid het komend seizoen belangrijke speerpunten voor onze vereniging.

De ALV ging akkoord met de benoeming van Bart van Reij als nieuw bestuurslid. Bart neemt de portefeuille technische zaken over van Jeroen Campman, die evenals Daniëlle Boer (secretaris) terugtreedt uit het bestuur. Helaas is er nog geen opvolger voor Daniëlle. Dat betekent dat er vacature is voor de functie van secretaris.

Om nieuwe ouders beter bij het clubgebeuren te betrekken zal Anne Helder komend seizoen voor deze groep de koffiebijeenkomsten weer opstarten, want uit deze groep moet ook de aanwas komen voor nieuw vrijwillig kader.

Voorlopig hebben we een aantal weken zomerreces. We wensen iedereen een mooie en zonnige zomer!

Piet de Lange
 

Gerelateerde nieuwsberichten

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.

NIX18

NIX18